ონლაინ სესხები

ონლაინ სესხები
ინტერნეტ სესხი თანამედროვე ტიპის კრედიტია, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს აიღოთ 1500 ლარამდე თანხა სახლიდან გაუსვლელად. აქ ჩამოთვლილია თითქმის ყველა ის ქართული კომპანია, რომელიც ოპერირებს ბაზარზე, შეადარეთ სესხები ერთმანეთს და აირჩიეთ თქვენთვის საუკეთესო!

გრძელვადიანი სესხი

გრძელვადიანი სესხი
შეადარეთ და მიიღეთ ინტერნეტ სესხი სახლიდან გაუსვლელად. სწრაფად სულ რაღაც 15 წუთში. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ სესხი 3-დან 30 თვემდე, დამღლელი პროცედურების გარეშე.

კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Sohocredit.Ge - სოჰოკრედიტ პირველ სესხზე
0%
განმეორებით სესხზე
8,4-19%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
650 ლარი
1-დან - 30 დღემდე 20 წელი
პირველი სესხი 250 ლარამდე 0%, (აბრუნებთ იმდენს რამდენსაც იღებთ) აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Okcredit.Ge - ოკკრედიტი პირველ სესხზე
9.5%
განმეორებით სესხზე
15%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
700 ლარი
5-დან - 30 დღემდე 20 წელი
მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 100 ლარი (საკომისიო: 0 ლარი)აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Wandoo.Ge - ვანდო პირველ სესხზე
0%
განმეორებით სესხზე
8.10%-19%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
1500 ლარი
1-დან - 30 დღემდე 20 წელი
მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 100 ლარი (საკომისიო: 0 ლარი)აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Mozo.ge - მოზო პირველ სესხზე
0%
განმეორებით სესხზე
18%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
1000 ლარი
5-დან - 30 დღემდე 20 წელი
მაგალითი: პირველი სესხის თანხა: 300 ლარი, ვადა: 30 დღე (საკომისიო: 0 ლარი) აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Lendo.ge - ლენდო პირველ სესხზე
0%
განმეორებით სესხზე
14%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
1000 ლარი
7 დღიდან - 24 თვემდე 21 წელი
მაგალითი: პირველი სესხის თანხა: 500 ლარი, ვადა: 30 დღე (საკომისიო: 0 ლარი) აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 21-75 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Mamy.Ge - მამი პირველ სესხზე
7.05%
განმეორებით სესხზე
5%-დან - 15%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
1500 ლარი
5-დან - 30 დღემდე 20 წელი
მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 107.05 ლარი (საკომისიო: 7.05 ლარი)აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Moneyman.Ge - მონეიმანი პირველ სესხზე
21%
განმეორებით სესხზე
21%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
1800 ლარი
5-დან - 120 დღემდე 20 წელი
1 თეთრის გადარიცხვის გარეშე, პირველი სესხი 500 ლარამდე 21%, აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Netcredit.Ge - ნეტკრედიტი პირველ სესხზე
0%
განმეორებით სესხზე
8-19%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
1000 ლარი
5-დან - 30 დღემდე 20 წელი
მაგალითი: პირველი სესხი 500 ლარამდე 0%. აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Emmascredit.Ge - ემმასკრედიტი პირველ სესხზე
0%
განმეორებით სესხზე
20%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
650 ლარი
1-დან - 45 დღემდე 20 წელი
მაგალითი: პირველი სესხი 300 ლარამდე 0% და მხოლოდ 20 დღით; აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Crediton.Ge - კრედიტონი პირველ სესხზე
0%
განმეორებით სესხზე
22%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
4000 ლარი
5-დან - 30 დღემდე 21 წელი
მაგალითი: პირველი სესხი 700 ლარამდე 0%; აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 21-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Moneza.Ge - მონეზა პირველ სესხზე
წლიური 70%-დან
განმეორებით სესხზე
წლიური 70%-დან
მინიმალური თანხა
500 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
3000 ლარი
3-დან - 24 თვემდე 20 წელი
მაგალითი: პირველი სესხი 2000 ლარამდე, წლიური 70%-დან; აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-63 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Line4credit.Ge - ლინე4კრედიტ პირველ სესხზე
12%
განმეორებით სესხზე
12%
მინიმალური თანხა
100 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
700 ლარი
24 თვემდე 20 წელი
აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Wincredit.Ge - ვინკრედიტი პირველ სესხზე
15%
განმეორებით სესხზე
15%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
1500 ლარი
5-30 დღე 20 წელი
აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
CCloan.Ge - სისილოანი პირველ სესხზე
0%
განმეორებით სესხზე
19%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
1500 ლარი
5-დან - 30 დღემდე 20 წელი
მაგალითი: პირველი სესხი 500 ლარამდე 0%; აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Mycredit.Ge - მაიკრედიტ პირველ სესხზე
0%
განმეორებით სესხზე
21%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
1000 ლარი
5-დან - 31 დღემდე 20 წელი
პირველი სესხი 300 ლარამდე 0%, (აბრუნებთ იმდენს რამდენსაც იღებთ) აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Onlinecredit.Ge - ონლაინკრედიტი პირველ სესხზე
2%
განმეორებით სესხზე
21%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
2000 ლარი
5 დღიდან - 12 თვემდე 21 წელი
მაგალითი: პირველი სესხი 300 ლარამდე 2%; აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 21-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Vivus.Ge - ვივუსი პირველ სესხზე
0%
განმეორებით სესხზე
6-15%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
650 ლარი
1-დან - 30 დღემდე 20 წელი
მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 100 ლარი (საკომისიო: 0 ლარი)აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Webcredit.Ge - ვებკრედიტი პირველ სესხზე
18%
განმეორებით სესხზე
18%
მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
1000 ლარი
1-დან - 30 დღემდე 20 წელი
პირველი სესხი 250 ლარამდე 18%, (აბრუნებთ 295 ლარს) აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.
სესხის აღება
კომპანია პროცენტები თანხის ოდენობა სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა ინფორმაცია სესხის მიღება
Zipcredit.Ge - ზიპკრედიტი პირველ სესხზე
თვეში 18%
განმეორებით სესხზე
თვეში 18%
მინიმალური თანხა
250 ლარი
მაქსიმალამური თანხა
2000 ლარი
1-დან - 30 თვემდე 23 წელი
მაგალითი: პირველი სესხი 500 ლარამდე 3 თვით და თვეში 18%; აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 23-65 წლის.
სესხის აღება
შემდეგი გვერდი


დატოვე კომენტარი

რა არის ინტერნეტ/ონლაინ კრედიტი?

სწრაფი ონლაინ სესხი ან სწრაფი ონლაინ კრედიტი, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა აიღოთ სესხი სახლიდან გაუსვლელად. ასევე გაქვთ საშუალება აიღოთ სესხი მარტივად 50-დან 1500 ლარამდე, ონლაინ სესხის მთავარი დანიშნულებაა გაგიმარტივოთ ცხოვრება და მოგცეთ საშუალება აიღოთ სესხი ხელფასამდე ან სასურველ პერიოდამდე. სწრაფი ონლაინ სესხების კომპანიები გასცემენ სესხს, რომელიც გათვლილია მოკლე ვადაზე, უმეტესად 1-დან 30 დღემდე და თქვენ გაძლევთ საშუალებას სურვილისამებრ თვიდან თვემდე ან რამდენიმე დღით აიღოთ მოკლევადიანი სესხი. ასევე არის ონლაინ სესხების კომპანიები, რომლებიც სესხებს გასცემენ 1-4 თვის ვადითაც.

ვინ შეუძლია აიღოს სწრაფი ონლაინ კრედიტი?

სწრაფი ონლაინ სესხის აღება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, 20-21-დან 65 წლამდე, ერთ-ერთი მოთხოვნაა თქვენ იყოთ დასაქმებული ან თვითდასაქმებული, არ იყოთ "კრედიტინფო"-ს შავ სიაში და არ გქონდეთ ნეგატიური საკრედიტო ისტორია. სესხის ასაღებად აუცილებელია გქონდეთ ბანკის ანგარიში ან ელექტრონული პირადობის მოწმობა, საიდანაც თქვენი ვერტიფიკაციისათვის გადარიცხავთ 1 თეთრს, ხოლო ელექტრონული პირადობით 1 თეთრის გადარიცხვის გარეშე აიღებთ თანხას.

რომელი სწრაფი ონლაინ კრედიტი ავირჩიო?

ჩვენ, გაძლევთ ძირითად ინფორმაცია ონლაინ სესხების შესახებ, სადაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არჩევანი, რომელი კომპანიის პირობებიც თქვენთვის უფრო კომფორტული და მოსახერხებელია, ჩვენ გეხმრებით გაიგოთ ჩვენთან მოცემული ონლაინ სესხების კომპანიების საპროცენტო განაკვეთი, ვადები და აუცილებელი მოთხოვნები. თქვენ ირჩევთ იმას, რომელიც თქვენთვის არის მოსახერხებელი.

ონლაინ კრედიტი დაფარვის პირობები!

თქვენ უნდა დაფაროთ ონლაინ კრედიტი ვადის ამოწურვამდე ან ამოწურვის დღეს, რათა თავიდან აიცილოთ ზედმეტი ჯარიმები და პირგამსატეხლო ვადაგადაცილების გამო. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით თქვენთვის სასურველ სესხის კომპანიას.
შენიშვნა:(ასევე Ccloan.ge-ზე და Moneyman.ge-ზე წინასწარ დაფარვის შემთხვევაში არ იხდით დარჩენილი დღეების საკომისიოს)